• Följ våra deals
    och kampanjer

Användarvillkor och Integritetspolicy

Följande användarvillkor och integritetspolicy är utformad för att du ska känna dig säker och trygg när du använder dig av Allkap.se för att söka efter kampanjer och deals på nätet.

Allmänt 

Denna hemsida tillhandahålls enligt följande användarvillkor. Allakap åtar sig att skydda sina användares integritet och strävar efter att kunna erbjuda en säker och trygg användning av hemsidan. Målet med denna Integritetspolicy är att informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter som du lämnar genom denna hemsida. Denna Integritetspolicy är inte avsedd för eller omfattar information som vi erhåller på annat sätt.

Insamling och lagring av uppgifter 

För att kunna prenumerera på våra kap krävs att du lämnar personuppgifter såsom namn och e-post.

Allakap användning av dina uppgifter 

Den information vi får ta del av via hemsidan använder vi oavsett om det rör sig om personlig- demografisk- kollektiv- eller tekniskinformation till syfte att administrera och tillgodose dig med erbjudanden.

Utlämnande av dina uppgifter 

Vi lämnar inte ut personuppgifter eller annan personlig information, kombinerad personlig och demografisk information, eller information beträffande hur du använder hemsidan (såsom vilka delar på hemsidan du besöker eller de tjänster du använder), med undantag för i följande situation: Vi har rätt att lämna ut dina uppgifter om det finns en lagstadgad skyldighet för oss att göra det, om det begärs av ett offentligt organ eller annan tillsynsmyndighet eller om vi i god tro anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att (a) följa legala krav eller för att rätta oss efter domstolsbeslut; (b) skydda rättigheterna eller äganderätten till Allakap; (c) förhindra ett brott eller skydda nationell säkerhet; eller (d) skydda användares personliga säkerhet eller allmänheten.

 

Säkerhet 

Allakap har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte går förlorade genom olyckshändelse, samt från obehörig tillgång, användning, ändring eller avslöjande. All information är krypterad (dvs. den sköts mellan din dator och Allakap servrar). Oavsett dessa åtgärder kan vi inte garantera att obehörig tredje man aldrig kan ta sig igenom dessa skyddsåtgärder eller använda dina personuppgifter för otillbörliga ändamål eftersom Internet är ett öppet system.

Förändringar av Integritetspolicyn 

Om vi beslutar att ändra innehållet i denna Integritetspolicy för Allakap, kommer detta att anslås genom ett tydligt meddelande på hemsidan så att du alltid vet vilken typ av uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda den och till vilka vi kan tänkas lämna ut dem. Om du har några frågor eller funderingar beträffande Allakaps Integritetspolicy, kan du alltid skicka ett e-postmeddelande till info@allakap.se.

Hälsningar

Teamet bakom Allakap.se

Användarvillkor och integritetspolicy